Tелефони

Институција КонтактНапомена
Водовод0113402064;
0113402067
Стање на мерачу се пријављује између 15. и 18. у месецу.
Топлана0112093100;
0112093011;
info@beoelektrane.rs
Цурење, слабо грејање, рекламације итд.
Стамбено - хитне интервенције0113950300;
0113950301
Заглављивање у лифту, загушења, пуцање цеви или вентила на вертикалама итд.
Стамбено - пријава кварова011353777;
jpgs@stambeno.com
Пријаве кварова се подносе искључиво у писаној форми или слањем на имејл адресу.
Стамбено0800 200 011Информације и рекламације
Пореска управа Палилула0112057700Булевар деспота Стефана 120, 11060 Београд (Палилула), пореске пријаве
Полиција Палилула0113292622Булевар деспота Стефана 107, 11060 Београд (Палилула), пријава узнемиравања и других проблема у надлежности полиције.
Општина Палилула0112694429;
kontakt@palilula.org.rs
Таковска 12, 11060 Београд (Палилула), информације везане за живот и рад у општини, питања о раду општинских служби, решавање комуналних проблема итд.
Месне заједницеСписак месних заједница
Комунална полиција0800 110 011;
komunalna.policija@beograd.gov.rs
Комунална инспекција0113405956Инспекцијски надзор, тј. спровођење одлука општине које се односе на комуналну делатност. Радним данима 8-16 ч.
Грађевинска инспекција0113405953Инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје општина.
Електро Дистрибуција0113957799Пријава кварова на мрежи.