Кривична пријава против НН лица

Предмет: Пријава непоштовања комуналног реда

Непосредно код главног улаза у зграду и то лево од улаза у улици Цвијићева 63 у Београду, ГО Палилула, налази се већ дуже од два месеца избачен шут од адаптације стана, који су претпостављам несавесни станари избацили у току ноћи.
Шут поред главног улаза у зграду поред тога што нарушава изглед улице представља и опасност по безбедност станара зграде.
Молимо Вас да извршите инспекцијски надзор и примените законске мере из Ваше надлежности против НН лица.

Уз пријаву вам достављамо и фотографије горе поменутог шута.

Прилог: фотографије сачињене дана 26.05.2019. године.