Постављен ЛЕД панел у улазу

Уместо дотрајале плафоњере постављен је ЛЕД панел.

Панел је монтирао Божидар, Управник Стамбене заједнице.