ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ГРАДСКОМ СТАМБЕНОМ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНТЕРФОНА

12.8.2019. поднео сам захтев Градском стамбеном за предмер и понуду за израду интерфона. Надам се да ће нам понуда одговарати јер је ово једини начин да интерфон плаћамо кроз месечне рате након што он већ буде уграђен, па је тако мањи притисак на месечни буџет станара.

Чим добијемо понуду сазваћу скупштину стамбене заједнице јер је за одлуку о прихватању понуде потребно 51% потписа власника станова.

Пример интерфона:

Уместо табле са 157 посебних дугмића за сваки стан, интерфон би имао један шифрарник где бисте укуцавали број стана, као и RFID читач за улазак у зграду.