Битне информације

Време одмора

Радним данима од 16.00 до 18.00 и од 22.00 до 7.00 часова
Петак на суботу: од 22.00 до 8.00 часова
Суботом од 14.00 до 18.00 часова
Субота на недељу: од 22.00 до 10.00
Недељом од 14.00 до 18.00 часова

За време одмора забрањено је трчање, викање, скакање, употреба кућних апарата и вентилационих система који нарушавају тишину.

Кључеви

Сви кључеви од заједничких просторија налазе се у становима број 5 и 14.

Одржавање зграде

Одржавање зграде поверено је ЈП „Градско стамбено“.
Контакт: 0800 200 011
Хитне интервенције (00-24): 3950 300, 3950 301

Одржавање грејања

Одржавање грејана поверено је ЈКП „Београдске топлане“.
Слабо грејање: 2093 011
Цурење радијатора:
2093 100

У случају квара на заједничким водоводним, електричним и топлотним инсталацијама, као и осталим проблемима повереним на одржавање горе наведеним предузећима, пријаву можете извршити лично на наведене телефоне, на имејл стамбене заједнице upravnik@cvijiceva63.in.rs или писаним путем у сандуче Стамбене заједнице.