Захтев за санацију квара

Дана 26.5.2019. предат је захтев Градском стамбеном предузећу за санацију квара насталог на јами возног окна – отвор 50 х 50 цм, левог лифта.