Динарски рачун стамбене заједнице Цвијићева 63

Дана 28.5. пуштен је у рад динарски рачун Стамбене заједнице Цвијићева 63, отворен у Banca Intesa ад Београд.

Број рачуна: 160-549088-66