Захтев за замену парапет кутије

Дана 28.5.2019. поднет је захтев Градском стамбеном предузећу за замену парапет кутије са главним спратним осигурачима зграде.

Пре десетак дана, услед отказивања једног од осигурача, станови у приземљу су остали без једне фазе. С обзиром на то да је табла уграђена 1961. године, осигурачи који су тада постављени се више не производе. Остали осигурачи су такође дотрајали, прегревају се.