Посађено цвеће испред улаза

Дана 28.5.2019. управник је посадио цвеће у жардињерама испред улаза у зграду.

Хвала комшији Златку за помоћ при сађењу и донацију у виду разноврсног цвећа.