Извештај са друге седнице скупштине

Друга седница скупштине Стамбене заједнице Цвијићева 63 одржана је 6.6.2019. За сада се изјаснило 44 члана за, а да би све тачке биле усвојене потребно је да се изјасни 81 члан стамбене заједнице. За тачку која се тиче заједничких просторија неопходна је сагласност две трећине кворума (54 гласа за), док је за остале довољна проста већина (51% односно 41 глас за). За тачку инвестиционо одржавање потребно је 51% од укупног чланова стамбене заједнице (81 члан за). За оне који нису били у могућности да присуствују седници, прилажемо детаљније објашњење по тачкама. Молим Вас да се изјасните да ли сте сагласни, како бисмо могли званично да испунимо кворум.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са оснивачке скупштине

Записник са оснивачке скупштине истакнут је на огласној табли као и на сајту стамбене заједнице. Неопходно је да га скупштина усвоји већином гласова.

2. Инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање јесте извођење грађевинско-занатских, односно других радова у зависности од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења зграде у току експлоатације. Град Београд прописао је минималан износ по квадрату стана и заједничких просторија који смо дужни да уплаћујемо на рачун стамбене заједнице. На огласној табли истакнуто је тачно шта спада под текуће, а шта под инвестиционо одржавање. Уколико би већина чланова одбила да плаћа инвестиционо одржавање на рачун стамбене заједнице, оно би пирнудно било наплаћивано кроз инфостан, када би инфостан од тога узимао 10% +2% ПДВ. Један од бољих примера искористивости овог фонда је увођење интерфона након замене капије.

3. Избор повереника (координатора) за сваки спрат

Изјавом сагласности потврђујете да се слажете да сваки спрат има једног повереника који ће олакшати комуникацију између станара и управника стамбене заједнице. Повереник би на свом спрату сакупљао потписе, поседовао кључеве заједничких просторија како бисте могли да се обратите њему уместо управнику итд. Повереници ће бити накнадно одређени, уколико желите да будете повереник на свом спрату, јавите се управнику стамбене заједнице.

4. Преглед евидентираних проблема и начини решавања

На огласној табли истакнута је табела са актуелним проблемима. Они се морају решавати редоследом који ће бити одређен по принципу приоритета и могућности извођења.

5. Разно

Заједничке просторије:

  • на сваком спрату постоје две мале заједничке просторије које су узурпиране без икаквог критеријума и договора. Њих је потребно испразнити. Предлог је да станари на свом спрату могу да лицитирају и на тај начин закупе простор за своје потребе, а новац уплаћују на рачун стамбене заједнице.
  • У подруму је предвиђено да се једна просторија користи за остављање бицикала и тротинета на сигурном. Подрум је већ сређен од стране управника (постављено је осветљење, постављен видео надзор, сређене струјне инсталације и очишћена паучина).
  • Једна мала просторија била би под кључем за потребе стамбене заједнице (одлагање пумпе за котларницу, складиштење резервних делова, архиве итд)

Начини за изјашњавање о тачкама скупштине:

  1. Напишите на папиру: Број стана, име и презиме и потпис и убаците у сандуче стамбене заједнице (прво сандуче са леве стране), ЗА или ПРОТИВ
  2. Пошаљите изјаву сагласности на имејл: upravnik@cvijiceva63.in.rs која садржи број стана, име и презиме, ЗА или ПРОТИВ
  3. У понедељак, 10.6. од 19 до 20 часова лично: код управника зграде, стан број 5.

Молимо вас да се одазовете у што већем броју. Ово су питања безбедности и угодности свих станара. Тиче се свих нас једнако. Не би било лепо да се само одређени број станара бави побољшањем услова у згради, а да резултате тог труда уживају сви станари. Најмање што можете да учините јесте да се одазовете и изнесете свој став, макар он био и негативан. Зграда је у веома лошем стању, али не може да се среди сама од себе, а не може, нити треба, да је сређује само неколико станара.

Све предлоге, сугестије и питања можете убацити у поштанско сандуче или послати на имејл стамбене заједнице.