Шут поред улаза

Након већег броја пријава станара Одељењу за инспекцијске послове општине Палилула, инспекција је наложила Стамбеној заједници да уклони шут у року 3 дана, након чега би уследила казна. Одношење шута је плаћено ЈКП „Градска чистоћа” од новца за инвестиционо одржавање.

Овим путем скрећемо пажњу свим станарима који врше радове, реновирања и адаптације, да су одговорни за сав шут и отпад који напушта њихов стан.