Поднете пријаве јкп „ИНФОСТАН“

Преносимо Вам скраћени преглед поднетих ЈКП „Инфостан технологије“ како бисте били у току. Нажалост, реакција изостаје. Пријавиљиваћемо проблеме док нешто не предузму по питању решавања

Предмет: Захтев за хитне интервенције

Поново је поднета пријава поводом напрслине на канализационој цеви у подруму. Како је Стамбена заједница Цвијићева 63 у Београду потребу за хитном интервенцијом доставила ЈКП Инфостан Београд дана 28.05.2019. године, а иста до данас није отклоњена, потребно је да у даљем року од 5 радних дана предузмете радње и мере ради отклањања настале наприслине на наведеној канализационој цеви, а у противном принуђени смо да радове изведемо преко трећег лица о трошку ЈКП Инфостан Београд, јер отклањање насталих материјалних штета не трпи одлагање.

Предмет: Захтев за достављање финансијског извештаја

Поднет је захтев да нам у складу са чланом 5 уговора о одржавању стамбене зграде закљученог између Стамбена зграде Цвијићева 63 у Београду и Јавног предузећа за стамбене услуге Београд, Данијелова 33, број 02-40/94 од 04.03.1994. године буде достављен извештај о оствареној наплати аконтационих износа за одржавање зграде и о утрошку средстава са описом и вредношћу изведених радова на згради за последњих три месеца.

Предмет: Захтев за замену расвете

Како зграда поседује велики број тастера за активирање степенишне расвете који приликом отказа стављају ван функције расвету, као и чести отказ степенишних аутомата и контактора (зграда је подељена на три сегмента) догађа се да зграда и по неколико дана буде у мраку док се замена не изврши.

Обзиром на позитивне критике које смо чули и имали прилике да се у то и уверимо, желимо да се прикључимо пројекту Градског стамбеног под називом „Лед расвета“. На овај начин поред уштеде електричне енергије, гаранције и поузданости, елиминисали бисмо и проблем отказа већине система (који тренутно имамо када тајмер или контактор откажу).

Предмет: Захтев санацију водоводне инсталације

На шестом спрату зграде и то у десном ходнику дошло је до цурења водоводе инсталације. Вода константно капље, а у зависности од оптерећења водоводне мреже, долази и до цурења. Ово формира бару пречника око два метра и почело је да пробија на пети спрат. С обзиром да се цурење налази у ходнику потребно је што пре извршити санацију како би се спречила евентуална штета на становима.