Новости у згради

Купљена је и инсталирана аутоматска пумпа у подрумским просторијама. Испумпана је сва вода и на овај начин трајно решен проблем накупљања великих количина воде након што је годинама у овим просторијама био базен дубок 1,5 метара.

Купљене су и окачене канте за ситни папирни отпад у ходник зграде. Надамо се да се на овај начин решава проблем константног накупљања смећа у ходнику јер су канте затвореног типа и празне се сваког понедељка. Молимо вас да у ове канте не убацујете свакакав отпад (као што је до сад био случај – стаклене флашице, опушци од цигарета, кокице и слично) већ искључиво папирни отпад.

Канте су монтирали Божидар, Управник Стамбене заједнице и Давид.

Урађен привод оптичког линка ‘Телеком Србија’. На овај начин Телеком модернизује постојећу инфраструктуру и даје могућност избора другог оператера у згради, поред Супернове.