ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ ЈП „Градско Стамбено“

Преносимо Вам скраћени преглед поднетих ЈП „Градско стамбено“ како бисте били у току. Нажалост, реакција изостаје. Пријавиљиваћемо проблеме док нешто не предузму по питању решавања.

Предмет: Захтев за поправку лифта и достављање упутства за коришћење истог

У непарном лифту, десном, приликом коришћења чуо се гласан звук шкрипања метала, веома сличан звуку који су производили неисправни клизачи када је проблем био у парном лифту (левом). Пре четири дана заглавио је око пола метра изнад станице у приземљу и од тада нико још увек није изашао на терен иако је било неколико телефонских пријава Вашем сервису. Молимо Вас да извршите неопходне поправке у циљу безбедности коришћења.

Такође Овим путем Вам упућујемо захтев за достављање упутства за коришћење лифта. Које је обавезно истакнути у складу са „Одлуком о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији града Београда“, Сл. Лист града Београда бр. 101/19 од 20.11.2019 године,  Члан 31. став 2.

Предмет: Захтев санацију водоводне инсталације

На шестом (6) спрату зграде Цвијићева 63 и то у десном ходнику крајем месеца јула извршена је замена главне водоводне цеви. Елементи изнад хидрофорског ормана нису замењени и на тим елементима је дошло до цурења на уласку цеви у стан 67. Ово доводи до влажења зида како на зиду ходника тако и у купатилу поменутог стана 67. С обзиром да се цурење налази на главном воду који долази директно са хидрофора у подруму потребно је што пре извршити санацију како би се спречила евентуална штета на становима.

Предмет: Захтев санацију кровног покривача

На основу захтева госпође комшинице са 13ог спрата упућујем Вам захтев за санацију кровног покривача око димњака и око одвода кишне канализације на крову изнад стана 151 што доводи до влажења на плафону поменутог стана у складу са Чланом 3, став 3 уговора о одржавању потписаног са Вашим предузећем.

Предмет: Захтев поправку ЛЕД плафоњера

Приликом замене плафоњера у нашој стамбеној згради и постављању ЛЕД од стране Ваших монтера на пријему је констатовано да 4 (једна на другом спрату – десни ходник, и три на тринаестом спрату – у бочним ходницима и ка излазу на крову) не раде због тога што електрична енергија не долази до истих. Ваши монтери су ме уверили да ће проследити захтев надлежној служби како би се ставиле у функцију, али нас још увек није контактирао овим поводом.

Такође на шестом спрату плафоњера у главном ходнику до степеница је већ престала да ради. С обзиром да нам је напоменуто да је гарантни рок 24 месеца и да сте Ви у том року надлежни за сервисирање, молимо Вас да извршите поправку или замену исте.