Оставка управника

Драге комшије и комшинице,

Обавештавам вас да сам у петак, 20. новембра поднео оставку (окачена је истог дана на огласну таблу у ходнику). Оставку сам предао општини Палилула и евидентирана је на сајту регистра стамбених заједница.

Разлог оставке је то што званично нисам више станар зграде Цвијићева 63, стога немам ни могућност да будем њен управник. Као што знате ја сам био управник из реда станара, нисам професионални управник.

Стан број 5 више није у мом власништву, продат је, тако да бих вас замолио да више не тражите помоћ на тој адреси како не бисте узнемиравали нове власнике.

Стамбена заједница би требало да донесе одлуку о ангажовању новог управника у року од 30. дана. Ако скупштина стамбене заједнице не изабере новог управника у року од 30 дана од дана када је стамбена заједница из било ког разлога остала без управника, сваки власник посебног дела има право да захтева покретање поступка пред надлежним органом јединице локалне самоуправе за именовање професионалног управника.

Све важне телефоне можете наћи на сајту стамбене заједнице.

Срдачно,

Божидар Стаменовић