ЗАТВАРАЊЕ ВОДЕ

Драге комшије, извођачка фирма „Растошница“ најавила је радове на замени водоводне цеви у подруму зграде 10.07.2021. у 13 часова, тако да ће доток воде за целу зграду бити затворен на око 2 сата, колико би и требало да трају планирани радови.