Поправка непарног лифта

Лифт за непарне спратове је искључен због већег квара. Очекујемо да ће у току сутрашњег дана бити поправљен и враћен у функционално стање. Лифт за парне спратове је подмазан и сређен за употребу.