Машинско прање приземља

Фирма ‘Shine’ је данас ванредно машински опрала приземље, лифтове и прилаз згради. Следећи рачун ће бити увећан за око 30 дин.

Управник комшија,

Милош Бућан